Riskli İllerden Gelenler İçin Antalya’ya İzinsiz Giriş Yok

0
309

Son görüşmede koronavirüs ile mücadele ve normalleşme kapsamında yeni kararlar ile alınmıştı. Bu kararla birlikte Antalya dahil olmak üzere 7 ile giriş çıkış yasağı kaldırıldı.

Kısıtlamanın kalktığı 7 il arasında olan Antalya’ya, kısıtlamanın devam ettiği 24 ilden girişler hala yasak. Bu illerden sadece izinli olanlar girebilecek.

Yasaklı İllerden Kimler Gelebilecek ?

Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiğinin, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanların; malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgelerin ibrazı kaydıyla, 
Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların, 
Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ile GSM operatörlerinin baz istasyonlarının bakım ve onarımında görevli olanların; bu sektörlerde görevli olduklarına dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi ve/veya sevk irsaliyesinin ibrazı kaydıyla, 
Çalışma hayatı içerisinde yer alan ve ikamet ve işyerleri başka illerde bulunan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin, bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi) belgelerinin ibrazı kaydıyla, 
Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar ile medikal cihaz ve aletlerin bakım/onarımını yapan özel sektör çalışanlarının görevli olduklarına dair belge veya kimliklerinin ibrazı kaydıyla, 
Terhis olmuş askerler veya salıverilen tutuklu/hükümlülerden, ikametgâhları İlimizde olanların, 
Taraf oldukları davalar ve diğer adli işlemlerle ilgili olarak (duruşmalara katılmak, cezaevi ziyareti gerçekleştirmek, soruşturma işlemlerini takip etmek ve değerlendirmek, gözaltına alınan müvekkillerinin ifadesine katılmak, bilgi-belge temin etmek vb. Avukatlık görevine giren iş ve işlemler için) İlimize gelecek Avukatların, tarımsal zarar ziyan tespit faaliyetini yürüten Uzmanların, İşyeri Hekimleri gibi çalışanların görev ve/veya kimlik belgesinin ibrazı kaydıyla,
Diğer illerden İlimize gelecek mevsimlik tarım işçilerinin, İçişleri Bakanlığının 2 Nisan 2020 tarihinde yayımlanan “Koronavirüs Tedbirleri/Mevsimlik Tarım İşçileri” konulu genelgesindeki esaslara uyulması kaydıyla, İlimize giriş yapabileceklerdir.