Bugünden İtibaren Nereler Açılıyor?

0
260

Pandemi sürecinde ülkemizde koronavirüse karşı mücadele kapsamınla birçok işletme ve kurum geçici olarak faaliyetlerini durdurmuşlardı. Normalleşme süresi ile beraber koronavirüe karşı alınan tedbirlerde gevşetildi.

Normalleşme sürecinde 1 Haziran’da hangi kurum ve işletmeler hangi şartlarla açılacak?

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu İçişleri Bakanlığı’nın 30.05.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü ifadeli E.8556 sayılı “Koronavirüs Tedbirleri-Lokanta, Restoran, Kafe Vb. İşyerleri, Park/Piknik Alanları/Mesire Yerleri, Sosyete Pazarları Hk.” konulu genelgesi ile 30.05.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü ifadeli E.8558 sayılı “Şehir Giriş/Çıkış Seyahat Kısıtlamaları” konulu genelgesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 20.05.2020 tarihli ve Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü ifadeli 2020/8 no’lu “Yeme-İçme Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci” konulu genelgesi ile Sağlık Bakanlığı’nca yayınlanan Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ışığında gerekli kararları almak üzere, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden 31.05.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.

Faaliyetleri kısıtlanan işyerleri/işletmeler ve alanların, ayrıca, pandemi sürecinde faaliyetleri kısıtlanmamış olsa bile otel, pansiyon, bungalov vb. konaklama tesislerinin Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ve kararımıza ekli Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde belirtilen şartlara uymaları, Turizm İşletmesi niteliğindeki müstakil yeme/içme tesislerinde de Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yayınlanan ve kararımıza ekli genelge ile bundan sonra ilgili Bakanlıklar tarafından yayınlanacak genelge/talimatlarla belirlenecek esaslara uygun hareket edilmesi kaydıyla;
1. a) Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibarıyla belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00’a kadar hizmet vermek üzere faaliyete başlamalarına (Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacaktır.),
b) Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb. işletmelerin 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibarıyla belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00’a kadar hizmet vermek üzere, spor merkezleri/tesislerinin ise yine 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibarıyla faaliyetlerini kendi iç düzenlemeleri çerçevesinde en geç saat 24.00’a kadar sürdürmek üzere faaliyete başlamalarına, bu saatlerden sonra faaliyetlerinin sonlandırılmasına,  
2. Geçici bir süreliğine faaliyetleri durdurulan ve kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere, sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarlarda belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren faaliyetlere başlanmasına ve faaliyetlerini saat 22.00’a kadar sürdürmelerine,
3. Kısıtlamalara konu halka açık alanlar olan park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma vb. faaliyetlerin (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren yapılabileceğine,
4. Yukarıda belirtilen işyerleri/işletmeler ve pazar yerleri için belirlenen kuralların ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile ilgili Bakanlıklarca yayınlanan/yayınlanacak genelge ve talimatların Belediyeler, ilgili İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından işletmecilere/esnafa ve meslek kuruluşlarına tebliğ edilmesine,  
5. İlimiz dahilinde yapılacak balık tutma faaliyetleri sırasında, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa, Su Ürünleri Yönetmeliğine ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yayınlanan/yayınlanacak Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkındaki Tebliğlere titizlikle uyulmasına,
Bu çerçevede,
a)Kıyıdan amatör su ürünleri avcılığının;
 – Kişilerarası en az 5 metre sosyal mesafe bırakılması,
 – Bir kişinin en fazla 2 olta takımı bulundurması,
 b) Su altı tüfeği, zıpkın vb. aletlerle avcılığın;
     – Gerekli donanımların (maske, su altı tüfeği, dalış elbisesi, dalıcı takip şamandırası vb.) bulundurulması,
     – Dalış yapacak kişi haricinde sahilde/teknede 1 şahsın emniyet/refakat maksadıyla bulundurulması,
c) Yapılacak dalış faaliyetine ait bilgilerin (dalıcı ve refakatçi T.C. kimlik numarası, mobil telefon numarası ile dalış yeri ve dalış başlama/bitiş zamanı) en yakın Sahil Güvenlik birimine ya da [email protected] elektronik posta adresine en geç 1 gün önce mesai saatlerinde bildirilmesi,
d) Dalışın refakatçi görüş mesafesinde icra edilmesi, 
kaydıyla, yürürlükteki mevzuata uygun olarak ve girişi kısıtlanan yerler haricinde olmak üzere yapılabileceğine, 
6. Şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde seyahat izin belgesi alma zorunluluğu kaldırıldığından, şehirlerarası toplu ulaşım araçları (uçak, tren, otobüs vb.) ile yapılacak seyahatlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılmasına,
7. İçişleri Bakanlığı’nın 20.05.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü ifadeli E.8206 sayılı genelgesi ile getirilen, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın Seyahat İzin Belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edilmesine,
8. Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olan 18 yaş altı çocuklar ve gençlerden;
 İhtiyacı olanların bakıcıya, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebileceklerine/götürülebileceklerine, yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile (veli/vasi olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız hariç) Seyahat İzin Belgesi almaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerine,
– Milli sporcu lisansına sahip çocuk ve gençlerimizin ise durumlarını belgeleyen lisanslarını/kartlarını yanlarında bulundurmaları kaydıyla, antrenman faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,
9. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin genel kolluk, belediyeler, ilgili İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından yapılmasına, 
10. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;
a) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,
 b) Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası uygulanmasına,
c) 15 yaşın altındaki çocukların alınan kararlara uymaması halinde, yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen idari yaptırımların Kabahatler Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca çocuğun velisine/vasisine uygulanabileceğine,
 d) Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişiiki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler (18 yaşını doldurmamış olanlar için Türk Ceza Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde) takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,
e) İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 31.05.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.
Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur.

Kaynak: http://www.antalya.gov.tr/