Başkan Bahar, TDUB Başkanını Kınadı

0
209

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, yaptığı açıklamalar ile sanayicileri sadece finansal
açıdan değil kamuoyu nezdinde de değersizleştirmeye çalışan TDUB Başkanı Encan
Aydoğdu’yu kınadı.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, yaptığı açıklamalar ile
ülke sanayicisini hedef alan, sanayicileri kamuoyu nezdinde değersizleştirmeye çalışan
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Başkanı (TDUB) Encan Aydoğdu’yu kınadı. Başkan
Aydoğdu’nun açıklamalarının ülke ekonomisi adına büyük bir talihsizlik olduğunu belirten
Başkan Ali Bahar, “Sayın Başkanın değersizleştirdiği şey, fabrikadır. Biz o
değersizleştirdikleri fabrikalar ile ülkenin istihdam yükünü taşıyoruz. Biz o
değersizleştirdikleri fabrikalar ile Türkiye’nin üretim yükünü taşıyoruz. Ben, yaptığı
açıklamalar nedeniyle TDUB Başkanını kınıyor, kendisini aklıselime ve gerçekleri olduğu
gibi görmeye ve göstermeye davet ediyorum” dedi.

GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Aydoğdu’nun ‘Arsa değerlerini biz tespit etmiyoruz, Değerleme uzmanı arkadaşlar gidiyor,
oradaki arsanın satış değerleri var. Bu değerleri alıyor ve bu değerlere bağlı kalıyor. Tabii ki
kendi görüşlerini uyguluyorlar ancak değerin çok da dışına çıkmıyorlar’ şeklindeki ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Başkan Ali Bahar, “Buradaki tartışma, sistemin
Sayın Aydoğdu’nun ifade ettiği şekilde revize edilmesini istediğimiz için çıkmıştır.
Ekspertizler Sayın Aydoğdu’nun anlattığı şekilde değerleme yapsa ortada hiçbir sorun
kalmayacaktır. Sayın Başkan ya sahadaki uygulamadan bir haber ya da büyük bir yanılgı
içindedir. Sanayiciler olarak bizler arsalarımızın tam da Sayın Aydoğdu’nun ifade ettiği gibi
yani, ilgili organize sanayi bölgesinin müteşebbis heyetince belirlenip onaylanmış resmi
metrekare fiyatı üzerinden değerlenmesini istiyoruz. Ancak böyle bir uygulama söz konusu
değildir. Bugün Antalya OSB’nin yetkili kurullarınca belirlenip onaylanmış resmi arsa
metrekare birim fiyatı 786 TL’dir. Ekspertizler değerleme yaparken bu rakamı 500 TL’ye
kadar, hatta 380 TL’ye kadar düşürmektedir. Elimizde bunu kanıtlayan örnek ekspertiz
raporları mevcuttur” şeklinde konuştu.

İSTİHDAMA ENGEL

Aydoğdu’nun ‘Yasal alan, izinleri alınan alan iken mevcut alan ise izinleri alınmadığı halde
ek yapılan imalatlar ya da binalar demek. Değerleme uzmanları yasal izinleri alınmış alanları değerliyor. O zaman o alanlarında evraklarını alın onu da işletin ona da rakam çıksın’ sözleri ile sanayicileri kaçak yapı kullanmakla suçladığını belirten Başkan Bahar, “Sayın Başkan, ağzından çıkanın ne yazık ki farkında değildir. Aydoğdu, kendilerinden yasal olmayan bir işlem talep edildiğini belirterek, sanayicileri finansal açıdan değersizleştirmeyi bir üst kademeye taşımış, Türkiye’nin üretim ve istihdam yükünü sırtlayan kuruluşlarını kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırma, değersizleştirme gayretine soyunmuştur. Hiçbir sanayicimiz böylesi yanlış bir talepte bulunmamıştır, bulunmayacaktır. Daha güçlü bir Türkiye’nin üretim alanında yazılacak yeni başarı hikayeleri ile mümkün olacağı pandemi döneminde bir kez daha çok net görülmüştür. Bu zihniyet, daha güçlü bir Türkiye yaratma idealinde olan herkesin ayağına prangadır. Bu gün en büyük sorunlarımızdan biri işsizliktir. Özkaynaklarımız ekspertizler tarafından değersizleştirildiğinden, yeni yatırım dolayısıyla da yeni istihdam alanları için gerekli kaynağa ulaşamamaktayız. Sayın Aydoğdu, ülkemizi ve
milletimizi daha müreffeh yarınlara ulaştırma gayretimizi ve düzeltilmesini istediğimiz bu
gibi yanlışları dile getirdiğimiz için bizlere dava açacağını da ifade etmiştir. Ülkemizin öz
kaynaklarını değersizleştirin, yeni yatırım ve istihdam alanlarının açılmasına engel teşkil edin, üreticinin finansmana ulaşmasına mani olarak üretimin düşmesine neden olun, bir de tüm bunlara rağmen üretmeye, ülkesine fayda sağlamaya çalışan sanayicileri dava edin. Bizler de sizleri, yeni istihdam alanlarının yaratılmasına mani olarak bugünü de işsiz geçiren, bu yüzden kendisini, ailesine ve çocuklarına mahcup hisseden vatandaşlarımızın vicdanına havale ediyoruz” ifadelerini kullandı.