Antalya OSB Teknopark’tan Örnek Yaklaşım

0
109

Antalya OSB Teknopark bünyesinde kurulacak Prototip Atölyesi için fizibilite
çalışmalarına BAKA destekli olarak başlandı. Atölye ile firmalara
ürün/süreç/yöntemlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi kapsamında gerekli olan
teknoloji, fiziki olanak ve makine-teçhizat imkanı sunulacak. Yapılacak fizibilite
çalışması ile de kaynakların en verimli şekilde kullanılması sağlanacak.
Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknopark, bünyesinde kuracağı Prototip Atölyesi
için fizibilite çalışmalarına başladı. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) desteği ile
oluşturulan Antalya OSB Teknopark Prototip Atölyesi Yatırım Fizibilitesi Projesinin
açılış toplantısı, Bölge sanayicileri, girişimciler ve girişimci adaylarının katılımı ile
online olarak gerçekleşti. Antalya OSB Teknopark Genel Müdürü Dr. Aylin Tümay
moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda, Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Bahar, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek,
BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin ve
Fizibilite Danışmanı Zehra Erol tarafından prototip atölyesi ile ilgili bilgiler verildi.

FİZİBİLİTE KÖTÜ TEKRARI ÖNLER
Farklı yerlerde etüt yapılmadan kurulmuş prototip atölyelerinin istenen verimi
sağlamadığından tespitle, öncelikli olarak fizibilite çalışması başlattıklarını, çalışma
kapsamında Antalya-Burdur-Isparta’daki sanayiciler ile girişimcilerin prototipleme
ihtiyaçlarını belirlemek için anket yapılacağını belirten Başkan Ali Bahar, “Fizibilite
çalışması ile kötünün tekrarını önlemiş olursunuz. Bizim geçmiş yıllarda da prototip
atölyesi kurma fikrimiz oluşmuştu. Kurup, içine cihazlar alıp hizmete açabilirdik ama
gerçek ihtiyaç nedir, onu tespit etmeden, bu işe başlamak istemedik. Kendini tekrar
etmesin, ülkemizi makine mezarlığına çevirmesin, dolayısıyla da israfa dönüşmesin
diye ertelemiştik. Anket uygulamasının da katkısı ile önce fizibilitesini
gerçekleştireceğiz. Bu anket sonuçlarına göre, lokalde ihtiyaç olan makine ve
ekipmanlar belirlenecek ve bunların yatırım maliyeti ortaya çıkartılacaktır. Böyle bir
atölyenin nasıl çalışması gerektiği ile ilgili de bir işletme modeli ortaya
çıkartılacaktır” dedi.

HAVZAYA HİZMET VERECEK
Prototip atölyesinin, Bölge ihtiyaçlarına yönelik teknolojik çözümlerin üretilebildiği
bir ortak alan olacağını aktaran Başkan Ali Bahar, “Prototip atölyesi ile firmalarımız
ürün/süreç/yöntemlerin geliştirilmesi/iyileştirilmesi kapsamında gerekli olan teknoloji,
fiziki olanak ve makine-teçhizata kavuşmuş olacaklar. Prototip atölyesinde yürütülen
ar-ge çalışmaları neticesinde bölge firmalarının yenilikçi ürünleri artacaktır. Bölgenin
patent/faydalı model/tasarım sayıları da artacak, yenilikçi ürünlerin pazarda karşılık
bulması ile birlikte ihracat rakamları olumlu yönde etkilenecektir. Atölye, geniş bir
alana hitap edecek olup, Isparta ve Burdur’daki OSB’lerle işbirliği içerisinde çalışacak
ve Batı Akdeniz bölgesine hizmet edecektir. Burdur ve Isparta OSB firmalarıyla da
benzer bir etkinlik gerçekleştirilecektir” şeklinde konuştu.

KAYNAKLARI VERİMLİ KULLANMAK
Antalya OSB Teknopark yönetimince ortaya konan hassasiyete dikkat çekerek
fizibilitenin önemine vurgu yapan BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, “Orta gelir
tuzağını aşmanın yollarından bir tanesi de ülkenizdeki girişimci sayısını artırmaktır, Ar-Ge ve yenilikçiliğe yatırım yapmaktır. Sayın Ali Bahar’ın prototip atölyeleri ile
ilgili tespitleri doğrudur. Doğrudan yapım faaliyetine başlayabilirdiniz ancak fizibilite
çalışması yaparak yatırıma başlamak en doğru olanıdır. Bir sanayici için doğru olan
bakış açısı yatırımlara mümkün olduğunca verimlilik temelli bakabilmektir. Prototip
Atölyesi için fizibilite çalışması yapılması, neye ihtiyaç olduğunun tespit edilmesi ve
profesyonel bir yaklaşım sergilenmesi gerçekten bizleri çok memnun etti. Genellikle
prototip atölyeleri sadece yeni girişimcilerin kullanımına açıkmış gibi bir algı var
ancak burada Antalya OSB Teknopark’ın bir farkı olmuş olacak, OSB’de yer alan tüm
firmaların ar-ge ve yenilikçiliğe dair faaliyetleri canlandırılırmış olacak.
Sanayicilerimizin de bu işi sahiplenen bir tutumu olması çok sevindirici. Pek çok
zaman bu tarz çalışmalar yapılır ama burada farklı bir yaklaşımla, literatür taramasının
yapılması, anket hazırlanması gibi akademik temelli yaklaşımlar var ve bu katkının
sürdürülebilir olmasına dair bir irade ortaya konuluyor. Buradaki yaklaşım pek tabii
bölgemiz için önemli ancak gelecekte de buradaki kıvılcım belki ülkemizdeki
girişimcilik ekosisteminin tamamına sirayet edecek ülkemizin bambaşka ufuklara
yelken açmasına katkı sunacaktır. Bölgemizdeki kamu-sanayi-üniversite-özel sektör
eksenli işbirliğini artırarak devam ettirmemiz gerekiyor. Tüm paydaşların birlikte ve
uyumlu hareket etmesi gerekiyor. Hem birbirimizi tamamlayacağız hem de gereksiz
yere aynı işleri tekrar etmeyerek, kaynakları verimli kullanarak belirlemiş olduğumuz
hedeflere ulaşacağız” ifadelerini kullandı.