Antalya İl Hıfzıssıhha Kurulu’ndan Mekanlara Uyarı

0
345

Antalya İl Hıfzıssıhha Kurulu içkili veya içkisiz tüm restoran ve lokantaları, pastane ve benzeri iş yerlerinin çalışma saatini 07:00 – 22:00 olarak belirlenmesinde bir yanlış algı oluştuğunu, bunun sonucunda mekanların oturma alanlarını açıp müşteri kabul ettikleri ve bunun yanlış olduğu ortaya çıktı.

Kurul kararında içkili veya içkisin tüm restoran ve lokantalar, pastane benzeri iş yerlerinin çalılma saati hafta içi ve hafta sonu 07:00 – 22:00 olarak belirlenip, oturma alanları açılmayarak sadece gel-al ve paket servisi yapabilecekleri belirtildi.

Bu nedenle tüm lokanta ve restoranlar, pastane ve benzeri iş yerleri oturma alanlarını kaldırmalarına, sokağa çıkma yasağının olmadığı günlerde gel-al ve paket servisi hizmeti verebilecekleri, sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde ise kapalı olmaları gerektiği hatırlatıldı.

İşte o karar:

ANTALYA
İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No: 2020/22
Karar Tarihi: 17/04/2020

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden 17.04.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.
KARAR:
Coronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Kurulumuzca alınan kararlarımıza konu bazı hususların muhtelif kişi ve kuruluşlarca amacı dışında yorumlandığı yönünde yapılan tespitler ve yeni tedbirler alınması ihtiyacı duyulan konular ile ilgili olarak yapılan görüşme ve değerlendirmeler sonucunda; 
1. Kurulumuzun 21.03.2020 tarihli ve 2020/03 no.lu kararının 2. maddesiyle “İçkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin, 21.03.2020 Cumartesi günü saat 24:00’den itibaren sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet vermelerine, bu amaçla, tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin oturma alanlarını kaldırmalarına, bu alanlara müşteri kabul etmemelerine,” şeklinde çalışma şartlarına ilişkin düzenleme getirilen, ancak, çalışma saatleri sınırlandırılmayan içkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerleri için, Kurulumuzun 15.04.2020 tarihli ve 2020/20 no.lu kararının 1. maddesiyle, yukarıda belirtilen çalışma şartları değiştirilmeden, “hafta içi ve hafta sonlarında 07:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermesine, sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde kapalı tutulmasına” karar verilmesi üzerine, bazı kişilerce konunun farklı yorumlanarak, (yukarıda belirtilen çalışma şartlarına değinilmeden) bu işyerlerinin 07:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermesine izin verildiği algısı oluşturulmaya çalışıldığı gözlemlenmiştir. 
Konu ile ilgili olarak alınmış kararların etkinliğinin azaltılmasının ve yanlış uygulamalara yol açılmasının önüne geçilmesi amacıyla, 
Kurulumuzun 15.04.2020 tarihli ve 2020/20 no.lu kararının 1. maddesinde söz konusu işletmelerin daha önce düzenlenen çalışma şartlarında hiçbir değişiklik yapılmadığının ve sadece çalışma saatlerine kısıtlama getirildiğinin bir kez daha vurgulanmasına, 
İçkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin, yeni düzenlenen çalışma saatleri doğrultusunda hafta içi ve hafta sonlarında 07:00-22:00 saatleri arasında ve sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet vermelerine, bu amaçla, tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin oturma alanlarını kaldırmalarına, bu alanlara müşteri kabul etmemelerine, bu işyerlerinin sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde kapalı tutulmasına,
2. Kurulumuzun daha önceki muhtelif kararlarına konu olan maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına uyulması hususlarında yapılan gözlemler ve tespitler ile İçişleri Bakanlığı’nın 17.04.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü ifadeli E.6908 sayılı “Coronavirüs (Covid-19) Tedbirleri” konulu genelgesi ışığında;
   – Şehir içi toplu taşıma araçlarının şoför ve yolcularının maske kullanmaları ve araçlarda sosyal mesafe ve araç kapasitesinin %50’sinin kullanılması hususlarına titizlikle uyulmasının yanı sıra,  toplu taşıma araçlarının duraklarında da maske kullanılması, sosyal izolasyonun temini ile sosyal mesafenin korunmasına,
   – Sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde kapalı tutulmaları kaydıyla, sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden 07:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermeleri düzenlemesi getirilen lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin çalışanlarının da maske takmaları ve yaptığı işin niteliği elverdiği ölçüde eldiven kullanmalarının zorunlu olduğuna,
3. Kurulumuzun 16.04.2020 tarihli ve 2020/21 no.lu kararının “Sokağa Çıkma Yasağı” ile ilgili 1. maddesinin “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar” başlığı altındaki (a) bendinde yer alan “Belediye ekmek fabrikaları, ekmek fırınları ve sadece ekmek üretiminin yapıldığı unlu mamül ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri,” kısmının İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda “Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri (Bu işyerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.) ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri,” şeklinde değiştirilmesine,
4. Kurulumuzun 16.04.2020 tarihli ve 2020/21 no.lu kararının “Sokağa Çıkma Yasağı” ile ilgili 1. maddesinin son kısmındaki “Gazete dağıtımı, sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacaktır (Gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.)” bendinin, sektörlerden gelen talepler üzerine “Gazete dağıtımı, sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri, Kaymakamların başkanlığındaki komisyonlarca hazırlanacak ilçe ekmek dağıtım planı kapsamındaki ekmek dağıtım araçları, ekmek satış noktaları ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacaktır (Gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.)” şeklinde düzenlenmesine,
5. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin Kaymakamlıklar, kolluk birimleri ve belediye zabıta teşkilatlarınca koordineli bir şekilde yapılmasına,
6. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;
   a. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,
   b. Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası uygulanmasına,
   c. Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,
   d. İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 17.04.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.
Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur.

Kaynak: http://www.gunhaber.com.tr/