Akdeniz Üniversitesi Çevreye Hizmet Edenleri Ödüllendirdi

0
208

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri-2019’un kazananları belli oldu.

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 23 yıldır düzenlenen çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesine hizmet etmiş kişi, kurum ve kuruluşlara verilen ödüller Türkiye ve Antalya ölçeklerinin yanı sıra Bilim Onur, Bilim Hizmet, Bilim Teşvik ve Özel Ödül kategorilerinde sahiplerini buldu. ‘Çevre değerlerini koruyup geliştirmenin en etkin yolu iyiyi ödüllendirmektir’ anlayışıyla 23 yıldır ödüllerin verildiğini söyleyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Akdeniz Üniversitesi olarak çevre değerlerini koruma, sürdürülebilir bir yaşam, enerji kullanımı, atık yönetimi, geri dönüşüm uygulamaları gibi çeşitli konularda gerek bilimsel çalışmalarla gerekse uygulamaya yönelik projelerle bu konuda tüm gayretimizle çalışıyoruz” diye konuştu. Özkan, yaptıkları çalışmalarla Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödüllerini kazanan kişi, kurum ve kuruluşları tebrik etti. Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şule Orman ise, “Toprak, su, hava gibi doğal kaynaklarımızı verimli kullanmalı, sıfır atık için dikkat göstermeli ve hepimiz birer çevre görevlisi olarak çevreyi korumayı üstümüze vazife almalıyız” şeklinde konuştu.

2019 yılı Çevre Hizmet Ödülleri Kapsamında Ödül Kazananlar

Antalya Ölçeği Kamu Kategorisinde;
Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü “Çevresel Gürültü Kapsamında Müfredat İçeriği ve Eğitim Materyallerinin Geliştirilmesi” Projesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi “Uluslararası Kuruluşlar Tarafından Hibe Alan Projeleri; Çevre Eğitimi, Bilgilendirme ve Farkındalık Çalışmaları; Yenilikçi Peyzaj Çalışmaları”

Antalya Kepez Belediyesi “Sera Atıkları Tehdit Değil Toprağa Can Olsun…” (Sera Atıklarından Zengin Organik Madde İçeren Kompost Üretimi) Projesi

Kemer Hacı Mehmet Saygın Ortaokulu “Kemer İlçesinde Bulunan Endemic Bitki Türlerinin Korunması” Proje ve Çalışmaları

Kepez Emine Fatma Çevik Anaokulu “Eko-Okul” Çalışmaları

Manavgat Milli Egemenlik Ortaokulu “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Doğrultusunda Hazırlanan Geri Dönüşüm” Projesi

Antalya Ölçeği Özel Kategorisinde;
Lara Barut Otel “Çevreci Otel Yönetimi” Projesi

Yüksel Tohum “Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile Bitkisel Atıklardan Kompost ve Solucan Gübresi Üretimi” ve “Atık Su Arıtma Tesisi Kurarak Atık Su Yönetimi” Gerçekleştirilmesi

Fraport TAV Antalya “Sürdürülebilir Çevre” Çalışmaları

AGT Mühendislik “Üretim Sonucu Oluşan Atıkların Tesis İçerisinde Geri Kazanımı/Yeniden Kulllanımı”

İTÜ ETA Vakfı Konyaaltı Doğa Koleji “Atık Malzemeler Kullanılarak Nesli Tükenmekte Olan Canlıları Resmederek Gelecek Nesillere Aktarılması” Projesi ve “Çevre, Enerji, Sıfır Atık, Geri Dönüşüm” Konularında Yapılan Proje ve Etkinlikler

Türkiye Ölçeği Özel Kategorisinde;
TURMEPA Deniz Temiz Derneği “Sıfır Atık Mavi Seferberliği” ve “Ülke Genelindeki Deniz ve Kıyıların Korunması” Çalışmaları

Bilim Hizmet Ödülü Kategorisinde;
Doç. Dr. Hale Özgün İTÜ “Çevre Bilimine Yönelik Gerçekleştirdiği Ulusal ve Uluslararası Ölçekteki Çalışmalar”

Bilim Onur Ödülü Kategorisinde;
Prof. Dr. İsmail Koyuncu İTÜ “Çevre Bilimine Yönelik Gerçekleştirdiği Ulusal ve Uluslararası Ölçekteki Çalışmalar”

Özel Ödül Kategorisinde;
Dr. Öğr. Üyesi Ulvi Erhan Erol “Ağır Egsoz Gazlarını Tutarak Ekolojik Katkı Sağlayan Verbascum (Sığırkuyruğu) Bitkisinin Kullanımını Yaygınlaştırma” Çalışmaları

Engin Ülger “Katı Atıkların Yapay Zeka Destekli Ayrıştırma ve Değerlendirme Sistemi” Projesi